Изберете страница

Защо надеждността на главата на мастиленоструйните принтери има критично отношение към времето за обслужване?

15 фев. 2024Новини

Редовната поддръжка и профилактика на оборудването, гарантира избягването на скъпи прекъсвания в работата му, които водят до значителни загуби.

Какво включва поддръжка на печатащата глава на мастиленоструйните принтери? Най-важното нещо, което трябва да се вземе под внимание при сравняването на мастиленоструйните принтери е главата. Главите често биват пренебрегвани, но са основен елемент на принтера. Все пак, те произвеждат кода. Осигуряването на здрава глава, която не изисква ежедневно вмешателство, означава по-малко време за ръчно почистване, намален риск от повреди, ясни и последователни кодове и по-ефективно производство.

  1. Какви са интервалите за почистване?

В главите на мастиленоструйните принтери се натрупва изсъхнало мастило, което може да блокира дюзите на печатащата глава и в резултат да влоши качеството на маркировката или дори може да доведе до спиране на принтера.

Различните глави на пазара изискват различни интервали за почистване, някои ежедневно! Глава с ефективно вградено автоматично почистване значително удължава интервалите за почистване, поддържайки непрекъснатото работно време на производството и спестявайки ценно време и течности за почистване.

Почистването на печатащите глави на мастиленоструйните принтери на Linx може да бъде сведено до едно на 3 месеца.

  1. Защитени ли са критичните компоненти?

Ако критичните елементи са изложени на открито, съществува по-голям риск от скъпи повреди, причинени от механични удари или падания, както и непланирано спиране на работата на производството. Глава, която е запечатана и има защитени критични елементи, има по-малък риск от повреди.

Мастиленоструйните принтери на Linx са проектирани с капсулован дизайн. Техните критични елементи са защитени.

  1. Изискват ли някои от компонентите ръчно регулиране?

Някои глави изискват малки и дребни части и винтове да бъдат заменяни или регулирани всеки ден. Тази честа интеракция повишава риска от свързани проблеми и прекъсвания в работата, причинени от механични повреди, намеса или неправилна настройка. Глава, при която не се изискват регулирания и няма дребни или движещи се части, намалява риска от прекъсвания в работата на производствената линия.

     Мастиленоструйните принтери Linx не изискват ръчна настройка.

  1. По какъв начин и къде се измерва вискозитетът?

Промените в околната среда могат да окажат влияние върху качеството на печата. За да поддържа добро качеството на печата, принтерите трябва да реагират на променящата се температура и скорост на струята, както и да правят автоматични корекции. Някои принтери не измерват скоростта на струята в главата и следователно не могат да реагират бързо. Вискозитетът в някои принтери се измерва в самия принтер, което означава по-бавно регулиране. Глава, която измерва температурата и скоростта на струята в реално време, позволява на системата автоматично да прави моментални корекции, за да гарантира постоянно високо качество на печата.

Мастиленоструйните принтери Linx са проектирани да следят вискозитета измервайки скоростта на летене на капката в печатащата глава.

 

  1. Каква форма имат захранващите електроди

Захранващите електроди в печатащата глава могат да окажат влияние върху готовността за работа на принтера. Някои глави имат ъглови електроди, които са по-склонни към натрупване на мастило на повърхностите, където се концентрира зарядът, следователно причиняват късо съединение във високоволтовото захранване. Глава, която има извити електроди, намалява концентрацията на заряд и вероятността от натрупване на мастило, и късо съединение във високоволтовото захранване, което означава, че главата работи за по-дълго време.

Захранващите електроди на мастиленоструйните принтери Linx са проектирани с извити захранващи електроди.

 

Как да изберете мастиленоструен принтер?

  • Бързи и чисти старт всеки път, дори ако принтерът се използва рядко
  • Автоматично вградено почистване на главата, за да се гарантира продължителна и надеждна работа с минимално ръчно почистване
  • Здрава, напълно запечатана глава без необходимост от регулиране за максимална надеждност и защита от скъпи механични повреди
  • Дизайн, който измерва скоростта на струята и температурата в главата, за да осигури постоянен печат
  • Интелигентен дизайн, който удължава живота на принтера, с глава, подходяща за вашия печатен процес.