Изберете страница
маркировка за рециклиране

Разполагате ли с оборудване, което може да отговори на новите промени относно маркировката за рециклиране върху опаковките?

Рециклирането е ключов елемент в съвременното управление на отпадъците. Ползата от рециклирането е безспорна, както в екологичен, така и в икономически аспект. Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, продължават да се използват по друг начин. Ако това се направи многократно ще се намали до минимум изхвърлянето на отпадъци и замърсяването на околната среда. За материали, подлежащи на рециклиране, се използва общоприет международен символ. Състои се от три „преследващи“ се стрелки, които символизират кръговрата в природата и затворения цикъл („създаване – използване – преработване“).
През 1994 г с Директива 94/62/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно опаковките и отпадъците от опаковки се въвежда задължения към лицата, които пускат опаковани стоки на пазара на Европейския съюз. Част от изискванията са свързани с осигуряването на възможност за рециклиране или друго оползотворяване на опаковките, след излизането им от употреба.
В България тези изисквания са въведени през 2012 г. с Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, като са детайлизирани в приложения към наредбата. С Постановление на МС № 420 от 31.12.2020 г се налагат нови промени, които влизат в сила от 01.01.2022 г. Върху всяка опаковка задължително се поставят три знака – идентификационен номер, знак за рециклиране и вид на материала, от който опаковката е изработена. В случай че производителите не са маркирали стоките, това задължение се прехвърля на търговците. До този момент знака за рециклиране беше в черен цвят. Новият знак трябва да е в зелен цвят с обърнати стрелки.
За отпечатването на такъв тип знак върху етикет, който да се постави върху опаковката, е необходим етикетен принтер за двуцветен печат. За да бъдем максимално полезни на производителите и търговците да посрещнат новите изисквания, можем да предложим етикетния принтер cab XC. Това е най-новата серия индустриални принтери, специално разработена да посрещне нуждите на клиентите от двуцветен термотрансферен печат върху етикети. Серията се състои от два модела: XC4 за ширина на етикета от 20 до 116 мм и XC6 за ширина на етикета от 46 до 176 мм. Едновременно печатат два цвята с една операция върху един етикет с резолюция 300 dpi. Материалите на етикетите върху, които може да се печати са термо и стандартна хартия, текстил, картон, фолио (PVC, РР, РЕ, РА).

За повече информация и запитвания можете да разговаряте с нашите експерти.