Изберете страница

LogoSoft Software

Софтуер на Logopak
Производител

 • Ефикасно управление на данните и устройствата
 • Маркиране без грешки, съгласно стандартите
 • Безпроблемна софтуерна интеграция
 • Надеждна проследимост
 • Производство без прекъсване

Форма за запитване


Със софтуера LogoSoft на Logopak се създава основата за пълно интегриране на процеса на етикетиране в съществуваща софтуерна система. Като междинен софтуер, LogoSoft се вписва безпроблемно между ERP или MES като SAP и системата за етикетиране Logopak. LogoSoft използва съществуващите интерфейси за обмен на данни и техническите възможности на свързаните системи. В същото време, LogoSoft е самостоятелен софтуер и по този начин е напълно функционален, независимо от ERP системата.
LogoSoft дава възможност за контрол на всички процеси на етикетиране, като използва обратната връзка от приложените етикети като основа за ефективно наблюдение на производствените и логистичните процеси. LogoSoft предотвратява грешки при етикетирането и следователно гарантира оптимална сигурност.
Благодарение на своята модулна структура, LogoSoft може да бъде гъвкаво адаптиран към индивидуалните производствени изисквания. Модулите LogoRT, LogoBatch и LogoSync комуникират с техническите компоненти, интегрирани в производствената линия. Те поддържат различните процеси на етикетиране и позволяват автоматизирано свързване и обработка на данни в цялата производствена среда.
LogoSoft работи с множество различни интерфейси (SAP Process Integration, CSV, SOAP, SQL, XML) и по този начин гарантира максимална съвместимост във всички сектори на индустрията.

 • Ефикасно управление на данните и устройствата
  • Всички интегрирани устройства – включително продукти от други производители, като скенери за баркодове или настолни принтери – могат да бъдат достъпни в даден момент
  • Централно управление на данни, производствени данни и актуализации
 • Маркиране без грешки, съгласно стандартите
  • Централно управление на данни предотвратява ръчни процедури или ръчно въвеждане
  • Промени в стандартите и нормите, напр. правни разпоредби, се администрират централно и се проверяват надеждно
 • Безпроблемна софтуерна интеграция
  • Може да се интегрира в съществуващи ERP/MES системи като независимо решение или междинен софтуер
  • Стандартен пакет с интерфейси към Oracle, SAP и др.
  • Може да се настрои променлив набор от функции и индивидуални интерфейси
 • Надеждна проследимост
  • Поддръжка на различни сериализации; може да се използва и за обработка на SSCC номера
  • Данните се записват и прехвърлят директно в ERP база данни при поискване
  • Обмен на данни чрез експорт/импорт
 • Производство без прекъсване
  • Етикетиране дори без връзка с ERP системата
  • Сигурно управление на данни чрез вашата собствена база данни
  • Бързо отстраняване на неизправности благодарение на лог файлове, които могат да бъдат записани и експортирани

Допълнителна информация

Производител