Изберете страница

Палетизатори и роботи

Палетизирането е времеемък и тежък процес, изискващ тежък физически труд. Инвестицията в напълно автоматизирани палетизиращи решения увеличава прозводителността, подобрява конкурентноспособността и освобождава човешки ресурси за дейности, създаващи добавена стойност и допринасящи за ръста на компанията. Увеличаването на ефективността, възможностите за увеличаване височината на палетизираните товари, прецизност на палетизирането и премахване на физическиа труд са някои от основните предимства на използването на автоматичните подреждащи системи за палети.

Бетелгиус ООД предлага няколко различни системи за автоматично подреждане на палети, подходящи за различни ситуации, като възвръщаемостта на тези системи е само 18 месеца при 8 часово натоварване.

Показване на 4 резултата