Изберете страница

 

Фирма Бетелгиус дарява етикетен принтер CAB серия EOS на катедра Автоматизация на електрозадвижванията при факултет АВТОМАТИКА на Техническия университет в София

Бетелгиус ООД е официален представител и сервизен център на САВ Германия – най-големият производител в Европа на баркод принтери за етикети и принтер-апликатори. Продуктовата гамата е впечатляваща: от ниско бюджетни принтери за етикети с основна продуктова информация за ръчно приложение до сложни интегрирани системи за индустриално приложение.

„Като фирма, която от години работи в индустрията, забелязваме, че постоянно се задълбочава проблема с недостига на квалифицирани технологични и инженерни специалисти.“ заяви Станимир Стайков-управител на фирмата. „Един от начините за справяне с проблема е развитието и поддържането на техническото образование в крак със съвременните тенденции, което ще привлече повече млади хора и ще създаде повече стойностни инженери и технически специалисти. Затова фирма Бетелгиус реши да дари на факултет Автоматика етикетен принтер CAB серия EOS за осъществяване на практически упражнения в учебния процес.“

Ето какво сподели доц. д-р Владимир Христов, ръководител на катедра Автоматизация на електрозадвижванията, факултет Автоматика, Технически университет – София.

Моля, кажете в коя дисциплина смятате да внедрите принтера?

Принтерът се предвижда да бъде внедрен в лабораторни упражнения по няколко дисциплини, а именно Автоматизация на производствените механизми, Автоматизация на производствените процеси, Програмиране на роботи и робототехнически средства и други подходящи. Конкретните лабораторни упражнения ще бъдат уточнени допълнително след подробно изследване на функционалните му възможностите и възможността за интегриране в по-големи производствени процеси.

По какъв начин този принтер ще е полезен на студентите?

Студентите ще могат да програмират принтeра, както и да го интегрират в един напълно автоматизиран производствен процес. Това ще им даде една по-добра подготовка за работа в реална среда. Всяко производство знае, че за да бъде успешнo и конкурентоспособно, трябва да отговарят на съвременните стандарти и критериите на Industria 4.0. Няма производство, което да не прилага етикет или баркод на продуктите си. Следователно, етикетният принтер е съществена част от една автоматизирана производствена линия, така че студентите на практика ще видят как се случват нещата в производство с операцията етикетиране.

Как практическите упражнения с новия етикетен принтер ще се интегрират в учебния процес?

Интегрирането на етикетния принтер в лабораторните упражнения ще стане възможно от следващата учебната година, тъй като е необходимо технологично време за разработка на лабораторни упражнения. Самият принтер предлага доста функционални възможности, като най-голямото предимство е отворения код, който ще даде възможност за интегриране с други производствени устройства.

Разгледайте пълната гама принтери за етикети.