Изберете страница

От 14 декември 2019 г. влиза в сила новото законодателство на ЕС относно задължението за паспорт на растенията

За да се предотврати внасянето и разпространението на вредители, Европейската комисия преразгледа Закона за здравето на растенията, който се прилага от 1977 г. Новият Регламент (ЕС) 2016/2031 включва по-добре хармонизирана система за паспорти на растенията отнасящи се до движение на растения и растителни продукти на територията на Европейския съюз. От 14 декември 2019 г. всички растения за засаждане ще трябва да бъдат придружени от официален етикет, съдържащ необходимата информация и гарантиращ проследяемост. Това означава, че производителите и износителите на растения и растителни продукти трябва да имат паспорт.

За новите паспорти е създаден формат със следните фиксирани елементи:

  1. В горния ляв ъгъл: знамето на ЕС (в цвят или черно и бяло)
  2. В горния десен ъгъл: думата „Plant passport“

А – Ботаническо име

Б – Регистрационен номер

C – код за проследяване

D – Код на страната на произход

Други изискванията за паспортите са:

  • трябва да бъдат прикачени директно към търговската единица (например контейнер, , пакет)
  • трябва да са ясно видими и четливи
  • трябва да са трайни
  • трябва да бъдат отделени от друга информация на същия носител
  • трябва да съдържа информацията в правоъгълно или квадратно каре

Това предполага производителите и износителите на растения и растителни продукти да бъдат подготвени и оборудвани с подходяща и ефективна техника за етикетиране и кодиране.

Ние от Бетелгиус предлагаме подходящи решения за маркиране на растителни паспорти в ЕС, както и много други индустриални приложения:

Не се колебайте да потърсите нашите специалисти.