Изберете страница
маркировка на изделия за еднократна употреба

Задължителна маркировка върху изделията за еднократна употреба, за които все още няма готова алтернатива

До 3 юли т.г. всички страни членки на ЕС трябваше да приложат Директивата (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда в националното си законодателство. В България това ще се случи със закъснение, защото все още няма финален вариант на наредбата за въвеждане, транспонираща европейската директива.
Съгласно Директивата изцяло се забраняват пластмасовите продукти, като прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене), чинии, сламки, клечки за уши, бъркалки за напитки, пръчици, които следва да бъдат прикрепени и да поддържат балони, чаши, чинии, кутии за еднократна употреба, изработени от експандиран полистирен (стиропор), продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса. В България забраната ще влезе в сила веднага след приемането на наредбата.
За изделията за еднократна употреба, за които все още няма готова алтернатива, изискването е да носят видима, ясно четлива и незаличима маркировка, поставена на тяхната опаковка или на самия продукт с надпис “произведено от пластмаса” и конкретни изображения. Това са санитарни изделия, чаши за еднократна употреба, направени изцяло или частично от пластмаса, мокри кърпички, тютюневи изделия с филтри. Допуска се дерогация за производителите, които могат да прилагат залепянето на стикери/етикети на опаковката на пуснати на пазара преди 4 юли 2022 г. продукти. Обозначаването има за цел да информира потребителите за начина на обезвреждане, наличието на пластмаси и вредите за околната среда и да ги информира за правилния начин на изхвърляне на тези изделия.
Верни на мотото си Ефективни заедно да бъдем максимално полезни на производителите да посрещнат новите изисквания за маркировка, можем да предложим готови напечатани етикети, отговарящи на конкретните изисквания. Повече за изискванията вижте на https://bit.ly/3hIityX .

За информация и конкретни запитвания можете да се свържете с нашите експерти.