Изберете страница
машинно зрение

За по-интелигентно и автоматизирано производство

За технологичното развитие на съвременното индустриално производство изключително важна роля имат системите за машинно зрение, а именно възможността на оборудването да вижда и изследва производствената среда. Машинното зрение осъществява автоматизирано заснемане, сканиране, инспектиране, измерване, анализиране и идентифициране на множество обекти и визуални характеристики посредством технологии и алгоритми за обработка на изображения. А способността да обменя данни с други системи го превръща в ключова технология за взаимосвързаните индустриални процеси.
Нашата компания предлага редица решения в областта, които обхващат всички индустриални приложения. Продуктовата гама включва хардуерни и софтуерни решения покриващи широка гама от приложения и бюджетни изисквания – от смарт камери до комплексни визуални системи. Представляваме на българския пазар италианската компания Datalogic – технологичен лидер в областта на машинното зрение и автоматизация на процесите.
Машинното зрение помага за надеждно и последователно разрешаване на сложни промишлени казуси и намира приложение в редица индустрии. Внедрявайки такива системи, интелигентните фабрики целят да постигнат нулеви производствени прекъсвания, елиминиране на неефективните процеси, загубите на материали и ресурси, оптимизиране на разходите, поддръжката и производствената организация, както и максимална автономност.
В раздел Приложения на Машинно зрение може да разгледате някои решения в областта. Ако имате идея / проект за машинно зрение моля, свържете се с нас, за да обсъдите възможностите с нашите инженери.