Изберете страница
електронни везни

Точното решение за всеки отрасъл

Съвременният темп на нарастване на обема на информацията изисква решаване на задачите по автоматизиране и регулиране на процесите на претегляне. Употребата на електронни везни е наложителна в различни професионални сфери. Те измерват теглото с висока прецизност на най-различни материали и стоки в складове, лаборатории, търговски обекти, предприятия. Нашата компания предлага електронни везни с марка Baxtran. Бързи, точни и лесни за използване, електронни везни Baxtran намират приложение във всеки отрасъл на индустрията. Повечето предприятия не могат да произвеждат стоките си без точните им измервания за продуктите. Можем да срещнем електронни везни и в ежедневието си – с тях сами измерваме плодовете и зеленчуците, които купуваме в големите магазини или пък ги виждаме на сергиите по откритите пазари. Има дори електронни везни, които издържат тегло до 30 тона – специално предназначени за измерване на стоки с голяма тежест. Интересен вид везни са броячните и за проверка на теглото – те могат да преброяват измерваните обекти, понеже работят в два режима – теглоизмерване и броячен режим. Така измерваме не само тегло, но и количество.
На практика всеки отрасъл от индустрията би бил немислим без точното измерване на електронните везни – от хранителните до някои от най-тежките.
Изискванията на всяка отделна област предполагат специализирани везни за измерване. Тъй като в Бетелгиус познаваме спецификата на измервателните уреди в различните сфери на дейност, можем да предложим професионални електронни везни според вашите нужди:

  • Индустриални – платформени, палетни, транспалетни, броячни и кранови везни
  • Търговски – модели за всякакви търговски обекти
  • Лабораторни – широк асортимент аналитични и прецизни везни

Области на приложение:

Логистиката
Предлагаме оборудване за претегляне, което отговаря на всички нужди в тази област: палетни везни, транспалетни колички, кранови везни, платформи и др., за да помогнем на клиента да подобри управлението на склада.

Индустрията
Индустриалните везни са от решаващо значение за фабриките, предприятията и складовете, които трябва да претеглят части и стоки всеки ден. Предлагаме широка гама от претеглящо оборудване, сред което везни с различен капацитет, които боравят с разнообразни мерни единици, за да отговорят на вашите нужди и пространствено разположение.

Търговията на дребно
Нашата компания предлага везни за малки и средни предприятия и за всякакви търговски обекти. В продуктовата ни гама са включени различни модели, създадени да задоволят широк спектър нужди на клиентите.

Лаборатории и изследователски центрове
Продуктовата ни листа включва широка гама от лабораторни везни, които предлагат висока точност и прецизност при аналитични тестове и количествен анализ. Подходящ за използване в лаборатории, производства, академични изследвания и всяка друга професионална употреба.

За всякакви въпроси и запитвания можете да се обърнете към нашите експерти.