Изберете страница
етикетиране на палети

Как да етикетирате палети ефективно?

Палетите, известни още като третична опаковка служат не само за улесняване транспортирането на стоки, но и за осигуряване на проследимост на производствени партиди. Поради тази причина производителите и всички участници във веригата на доставки използват палетите като средство за идентификация и проследяване на продуктите и техните партиди. Нека разгледаме по-детайлно идентификацията на палетите чрез етикетирането им и кои системи са най-подходящи за това.

Идентификация чрез етикетиране – какво означава това?
В днешно време на все повече индустрии се налага да проследяват техните продукти и в резултат на това съществуват редица стандарти, регулиращи етикетирането на палети. Различни по характера си индустрии, например хранителна, козметика, фармация, химическа и бутилираща, трябва да гарантират надеждността и безопасността на своите продукти посредством поставяне на палетен етикет (т.нар. транспортен етикет), чието съдържание в основата си е унифицирано. Поради това идентификацията на палетите се основава на обща основа, като най-разпросранените са стандартите на GS1, използващи баркодове и SSCC – сериен номер, уникално идентифициращ логистичната единица, в случая палета. Това позволява всяка отделна единица да бъде проследена по цялата верига на доставки. Въпреки това, GS1 етикетът и стандартите GS1 не се отнасят само до SSCC кодове. Те също така изискват други типове кодове като GTIN, партиден номер, сериен номер и срок на годност.

Структура и съдържание на палетните етикети
Логистичният етикет е стандартен етикет, разработен от GS1 за идентификация на палети за логистични или търговски цели. Етикетът GS1 по същество е разделен на три секции. В долната част той съдържа баркод GS1-128, който е единствената задължителна информация. Горната и средната част на етикета съдържат информация като име, адрес на производител, съдържанието на опаковката, партиден номер, дата на производство, срок на годност, количество и др.

Как работи етикетирането на палети?
Етикетирането на палети минава през три етапа – генериране на етикетното съдържание, отпечатване на етикета и залепването на етикета върху палетизираната продукция.
Генерирането на етикета се извършва посредством софтуерни решения – опростени или комплексни такива. За малки производства съществуват базови стандартни софтуери, които не изискват големи ресурси и са лесни за работа, докато при големи производства създаването на етикета е комплексен резултат от взаимодействието между софтуера на етикетиращите системи и ERP системите на фабриката.
Отпечатването на вече създадения етикета се извършва от принтриращи системи разположени в мястото на отвеждане на готовите палети от производствената линия. В зависимост от това как се залепва етикета – ръчно или автоматично, отпечатването се извършва от настолни индустриални принтери или системи за автоматично отпечатване и залепване на етикетите (принтер-апликатори). При всички случаи, дали се ползва ръчно или автоматично етикетиране, отпечатването става в реално време. Няма предварително отпечатани етикети, което означава, че данни, като серийни номера или час са абсолютно точни за всеки един палет.

Кои етикетиращи системи са подходящи за етикетиране на палети?
Изборът на система зависи от това дали залепването е ръчно или автоматично. При ръчно етикетиране се ползва индустриален етикетен принтер, като оператора взема отпечатания етикети и го залепва върху съотвения палет.
Ръчното етикетиране не е реалистично решение за големи бизнеси с автоматизирани производства и големи обеми. За такива процеси се използват автоматични принтер-апликатори, позволяващи етикетирането на стотици палети за кратко време. Съвременните системи за автоматично етикетиране на палети са конструирани да отговорят на изискванията на и най-високо скоростните производствени линии, така че да няма забавяне по веригата на доставки. От изключителна важност е възможността за ефективна интеграция и свързаност на принтер-апликаторите със софтуерните ERP системи на фабриките и системите за управление на складове (WMS).

Препоръчани системи за ефективно етикетиране на палети?
Нашата компания има повече от 28 години опит на пазара и е основен доставчик на индустриални системи за етикетиране. Работим със световноизвестни производители като Logopak и cab, които предлагат ефективни решения в тази област.
Специално предназначени за автоматично етикетиране на палети са принтер-апликаторите от Logopak от сериите 700, 800 и 900. Logopak серия 700 е автоматична компактна система за печат и прилагане на етикети, която осигурява етикетиране на палети според стандарта GS1. Предлага етикетиране до 120 палета на час. Здравината на машините в комбинация с интелигентните им функции ги правят отличен инструмент за повишаване на производителността на линията. Етикетите се поставят върху палета по начин, който показва SSCC баркода в зона между 400 мм и 800 мм над нивото на пода и на разстояние 50 мм до десния край на палета, както е предписано от стандарта GS1. Системите Logopak осигуряват автоматизирано генериране и управление на SSCC кодове.
При по-голямо натовърване препоръчваме принтер – апликаторите Logopak серия 800. Съобразявайки се със спецификациите по GS1, системата осигурява напълно автоматично етикетиране на до 180 палети на час. Етикетите могат да се поставят от три страни на палета, в зависимост от избраните апликатори. Logopak 800 работят с 800-метрови ролки за етикети, които осигуряват по- дълго време за работа.
Logopak серията 900 са изключително ефективни и напълно автоматизирани принтер-апликатори за етикетиране на продукти и палети при много високи натоварвания. С етикетни ролки и ленти с дължина до 1200 метра, тази серия печата и прилага етикети до размер A3 върху продукти или палети. Осигурявайки високоскоростно етикетиране до 240 палета на час, серия 900 лесно превъзхожда повечето конкурентни продукти. Широката гама от различни апликатори, осигурява почти неограничени възможности за приложение.
За отпечатване на широки етикети за логистичните приложения препоръчваме етикетните принтери на cab SQUIX 6 и новия SQUIX 8 – индустриални настолни принтери за големи етикети. Отпечатват етикетите с голяма скорост и високо качество. Предлагат се разнообразни софтуерни решения, подходящи какато за малки бизнеси, така и за големи автоматизирани производства. Софтуерът B-Label+ е гъвкаво и лесно за работа облачно базирано решение, което работи с помощта на специално разработения уеб портал за лесно онлайн създаване на етикети съгласно стандартите на GS1 и принтери cab.