Wireless Networks


231logosm

WING ENTERPRISE


 • Description

Безжичните технологии са продукт, който съвременните технически средства използват масово за комуникация. Те намират място в комуникацията между крайни потребители, огромни индустриални структури, образователни и здравни институции и други. Основните предимства наложили технологията във времето са следните:

 • Икономически – инвестицията за изграждане и поддръжка на информационна инфраструктура се редуцира драстично.
 • Естетически – отпадат множество кабели и комуникационни точки.
 • Технически – една точка на достъп може да обслужва десетки потребители, а също така може да пренася информация на километри разстояние.

 

Освен тези добре познати предимства, безжичните мрежи използващи WiNG архитектура, разполагат с редица функционалности, които дават възможност за изграждане на нещо повече от стабилна и високо-производителна безжична информационна мрежа.

Всички точки за достъп, предлагани от Бетелгиус ООД са от типа интелигентни. Това дава редица предимства:

 • Системата използва по-малко ресурси за управление
 • Няма забавяне на трафика по местата с ограничен капацитет
 • Повече сигурност по периферията на мрежата
 • Интелигентно управление на радио сигнала:
  • управление на честотния канал, според ефира.
  • управление на мощността на излъчване, според ефира, околните точки и клиенти на системата.
 • По-добро управление на роуминга, чрез активно усилване и намаляване на мощността на съседните точки.
 • Повече възможности за разширение на системата.
 • Режим на работа в изцяло безжична мрежа (Mesh Aps)

 

Изграждането на WiNG архитектура дава изключителни възможности за централизирано управление и резервираност на средата за комуникация. Пренасочване, ограничаване и следене на трафика и контролиране на достъпа на отделни потребители и потребителски групи. Сигурността в системите използващи WiNG архитектура е на най-високо ниво. Системата разполага с функционалности, които я правят изключително подходяща за изграждане на безжични мрежи за публичен достъп, производствени дейности и структури, разполагащи с множество локации и разнообразни потребителски нужди.

Част от тях са:

 • Изграждане на тунел за определени пакети (packet tunneling)
 • Препращане и следене на пакети с определено съдържание
 • Пренасочване на трафика към локални и глобални информационни портали
 • Ограничаване на трафика и достъпа за различни групи клиенти
 • Ограничаване на трафика и достъпа според различни критерии – продължителност на сесията, времеви интервал и др.
 • Поддръжка на база данни с потребители (Radius Server)
 • Защитна стена, изградена на базата на роли и потребители.
 • Разпознаване на злонамерен достъп (Rogue AP Detection)
 • Поддръжка на листи с контролиран достъп (Access Control List)