Металообработване

Избери производител:

Решенията, които предлагаме за металообработването са предимно свързани с чембероването и транспортирането на изделията от метал. Широката гама чембероващи машини и инстурменти с марката FROMM са добре познати в тази индустрия.

  • Инструменти за връзване с метална лента - механични, пневматични, с клипси и без клипси
  • Инструменти за връзване с пластмасова лента - електрически и пневматични
  • Големи напълно автоматични машини за връзване с метална и пластмасова лента
  • Индустриални принтери за маркировка на метални изделия