Машинно зрение

Машинно зрение

За технологичното развитие на съвременното индустриално производство изключително важна роля имат системите за машинно зрение, а именно възможността на оборудването да вижда и изследва производствената среда. Машинното зрение осъществява автоматизирано заснемане, сканиране, инспектиране, измерване, анализиране и идентифициране на множество обекти и визуални характеристики посредством технологии и алгоритми за обработка на изображения. А способността да обменя данни с други системи го превръща в ключова технология за взаимосвързаните индустриални процеси.