Изберете страница

Предлагаме широка гама FSC® сертифицирани хартиени етикети

Бетелгиус ООД е един от най-големите доставчици на етикети в България. За да отговори на високите изисквания и стандарти в областта на етикетирането, компанията ни поддържа на склад и доставя широка гама етикети за различните видове етикетни принетри, принтер-апликатори, апликатори и друго етикетиращо и маркиращо оборудване. На 24 октомври Бетелгиус получи FCS сертификат за хартиените си етикети след успешно преминат одит. При желание от клиентите, компанията може да достави всеки един от видовете хартиени етикети с този сертификат, който гарантира използването на дървесина от устойчиви източници, подпомагайки опазването и защитата на горите. Някои от най- големите търговци като например Ikea работят под този стандарт, като задължително го изискват и от всички свои доставчици. Клиентите, които избират FSC® сертифицирани етикети, спомагат за опазването на горите, растителните и животинските видове.

Какво е FSC сертификата?

В началото на 90-те години на ХХ в. обществената загриженост и интерес към обезлесяването стават световен проблем. Хората искат да са сигурни, че продуктите от дървесина, които купуват, не допринасят за унищожението на горите. В отговор на обществените нагласи на срещата в Рио де Жанейро през 1992 г. е взето решение за създаване на стандарт, който да даде общоприето понятие и норма за това какво представлява добре управлявана гора. Впоследствие той е изработен от неправителствената организация Forest Stewardship Council – FSC (Съвет за стопанисване на горите).

FSC сертификацията се разглежда като златен стандарт за отговорно управление на горските територии. Това е основната причина, поради която FSC е най-успешната система за горска сертификация в света, по отношение разпознаването на търговската марка и открояването на пазара. Етикетът на FSC върху продуктите гарантира, че те не са резултат от експлоатиращо, а по-скоро социално и екологично ориентирано горско стопанство. Само дървесни и хартиени продукти, чието производство е сертифицирано според строгите принципи на FSC, могат да носят неговия етикет. Спазването на това правило се проверява от независими експерти.

С придобиването на FSC сертификата, Бетелгиус се приобщи към световното Зелено семейство.

Прочетете още за принтери за етикети и други машини за етикетиране.

Свържете се с нашите консултанти и изпратете запитване.